Nipiit – Issue 18/19 – Nunaliujumi qaujimanirijaujunut tukimuagutiksalirijit / ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓕᕆᔨᑦ / Local knowledge guides science

July 27, 2021